Idż do zawartości

Strony polecane przez rodziców

Tutaj znajdziecie Państwo wszelkie informację nt. różnych zajęć dodatkowych organizowanych przez warszawskie placówki pozaprzedszkolne, miejsc,
w których dzieci mogą rozwijać swoje talenty, doskonalić posiadane umiejętności, spędzać aktywnie
i w przemyślany sposób wolny czas, a które warto polecić innym rodzicom.

Ta zakładka będzie tworzona przez Państwa.

Zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami z innymi rodzicami.

Prosimy o przesyłanie na adres przedszkola polecanych stron internetowych takich placówek z uzasadnieniem ich wyboru. Można także przesłać 2-3 zdjęcia dziecka aktywnie spędzającego czas w polecanym miejscu. Serdecznie zapraszamy do współpracy.