Idż do zawartości

Przedstawiciele Rad Oddziałowych i ich reprezentanci w Radzie Rodziców 2023/2024

Oddział I

1. Michał Rożmiej – skarbnik
2. Katarzyna Niemiec
3. Anna Omelańska-Minkina

Oddział II

1. Agnieszka Jaworska – sekretarz
2. Katarzyna Stachyra
3. Katarzyna Szołtysek

Oddział III

1. Aleksandra Leyk – przewodnicząca
2. Agata Krzemień
3. Aleksandra Sawicka

Oddział IV

1. Katia Paliwoda – zastępczyni przewodniczącej
2. Ewa Boryczka
3. Helena Toruńczyk