Idż do zawartości

Przedstawiciele Rad Oddziałowych i ich reprezentanci w Radzie Rodziców 2022/2023

Oddział I

1. Karolina Kocot-Woronko – za-ca przewodniczącej
2. Agnieszka Jaworska
3. Ewa Andrzejczak   

Oddział II

1. Helena Toruńczyk – sekretarz
2. Maria Brejtkopf
  

Oddział III

1. Paulina Mullalli – skarbnik
2. Katarzyna  Stachyra
3. Aleksandra Leyk

Oddział IV

1. Ewa Bogusławska –  przewodnicząca                                                             2. Małgorzata Frąckiewicz