Idż do zawartości

Przedstawiciele Rad Oddziałowych i ich reprezentanci w Radzie Rodziców 2020/2021

Oddział I

               1.Jakub Jonczyk – skarbnik
     2.Marcin Skajnowski
3.Maria Wilgos    

Oddział II

                    1.Elżbieta Madej – sekretarz
      2.Paulina Maciołek
3.Ewa Sowa    

Oddział III

1.Paulina Mullalli – z-ca przewodniczącego
2. Katarzyna Domańska
3.Katarzyna Stępień

Oddział IV

                 1.Radosław Soliński –  przewodniczący                                                                2. Joanna Jachowicz
                 3.Ziemowit Cieślak