Idż do zawartości

Plan dnia w przedszkolu

 

Ramowy rozkład dnia 
(zgodny z podstawą programową)

07:00 – 09:00 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
09:00 – 09:30  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
09:30 – 09:40 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,    pełnienie dyżurów.
09:40 – 10:00 Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie   nawyków higieniczno – kulturalnych.
10:00 – 10:30 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne,    zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego.
10:30 – 12:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy  organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
12:15 – 12:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.
12:30 – 13:00 Obiad – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

13:00 – 13:15

13:00 – 14:20

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

Grupa najmłodsza – leżakowanie

13:15 – 14:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie; zajęcia dodatkowe (umuzykalnienie – rytmika).
14:30 – 14:40 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów,
14:40 – 15:00 Podwieczorek – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.
15:00 – 17:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza,  indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach,  prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci; w okresie wiosenno-letnim w ogrodzie przedszkolnym.