Idż do zawartości

REKRUTACJA 2024/25

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych rozpocznie się w środę 12 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte i rodzice potwierdzili wolę zapisu, jak również te, którym wskazane zostało miejsce (w rekrutacji przedszkolnej).

Rodzice/prawni opiekunowie którzy:

  • brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym mogą po zalogowaniu się do systemu skorzystać z zakładki „złóż podanie w rekrutacji uzupełniającej”,
  • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym mogą skorzystać z zakładki „zarejestruj się”.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

Przypominamy, że wnioski można składać na trzy sposoby:

  1. Wypełniając i składając wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji
  2. Wypełniając wniosek w elektronicznym systemie i zanosząc do placówki pierwszego wyboru
  3. Wypełniając odręcznie papierowy wniosek i zanosząc do placówki pierwszego wyboru.

[!] W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły lub przedszkola rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć w placówce, do której zostało przyjęte dziecko, pisemną rezygnację. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 rozpocznie się 5 marca 2024r. (wtorek) i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

 link do Elektronicznego Systemu Rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami, kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji1

https://edukacja.um.warszawa.pl/kryteria-rekrutacji

https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-rekrutacji