Idż do zawartości

REKRUTACJA 2023/24

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (15 czerwca od godz. 16:00 do 20 czerwca do godz. 20:00) prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

edukacja.warszawa.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte i rodzice potwierdzili wolę zapisu, jak również te, którym wskazane zostało miejsce (w rekrutacji przedszkolnej).

Rodzice/prawni opiekunowie którzy:

  • brali udział w postępowaniu rekrutacyjną mogą po zalogowaniu się do systemu skorzystać z zakładki „złóż podanie w rekrutacji uzupełniającej”,
  • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym mogą skorzystać z zakładki „zarejestruj się”.

W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły lub przedszkola rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć w placówce, do której zostało wcześniej przyjęte dziecko (w rekrutacji podstawowej), pisemną rezygnację. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

Zebranie informacyjne dla rodziców NOWOPRZYJĘTYCH dzieci

DNI OTWARTE – spotkania informacyjne

harmonogram rekrutacji

zasady rekrutacji

kryteria rekrutacji

Jak ułatwić dziecku start w “KRAINIE MISIÓW” – poradnik