Idż do zawartości

REKRUTACJA 2024/25

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze naszego przedszkola zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

DNI OTWARTE – spotkania informacyjne

Jak ułatwić dziecku start w “KRAINIE MISIÓW” – poradnik

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 rozpocznie się 5 marca 2024r. (wtorek) i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

 link do Elektronicznego Systemu Rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami, kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji1

https://edukacja.um.warszawa.pl/kryteria-rekrutacji

https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-rekrutacji

PIERWSZY ETAP rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej dla dzieci już uczęszczających.

Rodzic/opiekun prawny potwierdza wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej

Termin: od 27 lutego (wtorek) do 4 marca do godz. 16.00 (poniedziałek)

Pisemną deklarację potwierdzenia woli należy składać w/w terminie w przedszkolu  w wyznaczonym miejscu.

DRUGI ETAP – rekrutacja do przedszkola dla pozostałych, nowych kandydatów

Rodzic/opiekun prawny zapisuje w systemie elektronicznym lub/i składa podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru

Termin: od 5 marca od godz. 13.00 (wtorek):

1) do 20 marca do godz. 20.00 (rejestracja w systemie elektronicznym)

 2) do 21 marca do godz. 16.00 (składanie  dokumentów w przedszkolu)

Dni i godziny przyjmowania wniosków będą opublikowane w terminie późniejszym.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji: podpisanego elektronicznie wniosku i dokumentów potwierdzających kryteria (podpisane profilem zaufanym)  lub składają w przedszkolu pierwszego wyboru wersję papierową wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów.

WAŻNE!

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji dziecka do przedszkola. Szczególną uwagę należy zwrócić na wybrane i zaznaczone przez Państwa kryteria oraz dokumenty potwierdzające te kryteria m. in.: zaświadczenia, oświadczenia

Na etapie weryfikacji złożonych wniosków komisja rekrutacyjna może wezwać rodziców do uzupełnienia brakujących dokumentów.