Idż do zawartości

 oryginalny tekst

Jolanta Jabłońska 

Agnieszka Dec


 „Fiku miku-w zeszyciku”

„Fiku miku w zeszyciku”, to kolejny projekt edukacyjny autorstwa  Jolanty Jabłońskiej, który od listopada realizujemy w grupie Czerwonych Misiów.  Projekt, nauczycielki realizują na zmianę. Zabawy i ćwiczenia w zeszyciku prowadzimy  po południu. Jest to czas, który, po porannych zajęciach świetnie wpisuje się  w harmonogram dnia na ciekawe zabawy edukacyjne z dziećmi.  

Od kilku już lat, z sukcesem realizowałam ten projekt w poprzednich grupach.  To nauka poprzez zabawę. To uważne słuchanie poleceń, dokładność w spostrzeganiu,  śledzeniu poszczególnych etapów działania i umiejętność odwzorowania zadania  z zachętą do kreatywności, pomysłowości, wykorzystania własnej inwencji twórczej. 

W tym roku, każde dziecko dostało od nas mały zeszycik 16-kartkowy, który  został podpisany imieniem dziecka. Dzieci, dbając o niego, przechowują go w swojej  szufladzie i wyjmują na hasło „fiku miku”, odpowiadając wspólnie „w zeszyciku”.  Hasło to, jest zaproszeniem do wykonania krótkiego, konkretnego, ale przede wszystkim  edukacyjnego zadania plastycznego lub grafomotorycznego.

Już, od najmłodszych lat, uczymy dzieci prawidłowej postawy podczas siedzenia  przy stole. Zwracamy uwagę na ułożenie rąk, zeszytu, odpowiednie trzymanie narzędzi  pisarskich. Uczymy nasze dzieci, tak ważnych rzeczy jak: gdzie jest początek, a gdzie  koniec zeszytu, która jest kolejna pusta strona do wykonania zadania, gdzie jest lewa,  a gdzie prawa strona zeszytu, jak ułożyć zeszyt w pozycji poziomej i pionowej i wiele  innych. Proszę, nie myślcie Państwo, że to takie łatwe. Uczymy się poprzez codzienne  doświadczenia, poprzez praktyczne działania. Utrwalając je, dzieci świetnie poradzą sobie w przyszłości w pracach z podręcznikiem ćwiczeń czy w zeszytach szkolnych.  

Czerwone Misie, bardzo lubią te ćwiczenia. Mając do dyspozycji swoje kolorowe  piórniczki, chętnie siadają do stołu i z zaangażowaniem wykonują omówione i pokazane  wcześniej przez nauczyciela zadanie. Ważne jest, aby dokładnie i w prosty sposób  wyjaśnić dziecku, na czym ma ono polegać i jak należy go wykonać.  

Nasze 4-latki, nie potrafią jeszcze rysować wielu przedmiotów, zjawisk, postaci.  Tego, małymi kroczkami, uczymy się w przedszkolu. 

Pokazując dziecku, jak proste może być narysowanie danej rzeczy, zachęcamy je do  samodzielności w tworzeniu, jednocześnie motywujemy do udoskonalania własnej  twórczości. Ważne jest także docenianie każdego powstałego dzieła, nagradzanie go  podziwem, oklaskami i docenieniem wśród najbliższych.  

Są dzieci, którym rysowanie po 3 roku życia, nie sprawia najmniejszych  problemów. To wielka radość i uznanie. Jednak, takich przypadków nie jest dużo.  Dlatego naszym zadaniem, jest i będzie nauka tworzenia i czerpania radości  z samodzielnych działań. Dziecko, które nauczy się podstaw tworzenia, wykorzystywania  własnej wyobraźni, będzie kreowało nowe, ciekawe prace, pełne szczegółów oraz  zagospodarowania całości płaszczyzny. Będzie korzystało z całej gamy dostępnych  kolorów.  

Podczas tych zabaw, chcemy kształtować grafomotoryczną sprawność naszych  dzieci. Tego typu ćwiczenia, są Im potrzebne na każdym etapie rozwoju. Naszą przygodę z pisaniem (przygotowaniem do pisania), rozpoczynamy od rysunków  według wzoru, dowolnych rysunków, rysowaniem po śladzie, wzorów, szlaczków,  labiryntów, itp. Chcemy nauczyć dzieci prawidłowego trzymania kredki, ołówka oraz  odpowiedniego nacisku narzędzi pisarskich na kartkę papieru (kontrolowane napięcie  mięśniowe). Chcemy, aby nasze dzieci nabyły właściwych nawyków ruchowych podczas  pracy z zeszytem, aby wyrobiły sobie płynność i precyzję ruchów ręki oraz osiągnęły  odpowiednią gotowość do nauki pisania. 

W przykładowej galerii dziecięcych prac, prezentujemy osiągnięcia naszych  wychowanków. To rysunki dzieci, które do tej pory miały problem z narysowaniem  jakiegokolwiek przedmiotu na kartce papieru. Bardziej bawiły się kolorem, dowolnymi  ruchami kredki w różnych kierunkach. Nie były to jednak prace tematyczne.  W poniższej prezentacji, możecie Państwo podziwiać dziecięcą spostrzegawczość,  kreatywność i łatwość tworzenia.  

Nasza rola, to podpowiedź, inspiracja i wyjaśnienie etapów pracy. To początek.  Później nastąpi etap samodzielności i realizacji twórczej wyobraźni. Do tego zmierzamy  i zachęcamy do towarzyszenia dzieciom w tym ciekawym edukacyjnym procesie.

To nas, tak  dzieci  narysowały:))))   

v

Panie, też mają swój zeszycik, w którym prezentują zadania dla dzieci. Jednak naszymi  wytworami, nie pochwalimy się :)))

To ważne, aby zachęcać dzieci do korzystania z różnych kolorów.

Nie tak łatwo narysować jest trójkąt. Broda Mikołaja, też nie była łatwa do narysowania.

Przed nami kolejne zabawy z cyklu „fiku miku w zeszyciku”. Zapełniamy już drugi  zeszyt. Będą one pamiątką naszych początków, naszych ćwiczeń do sprawności,  płynności i precyzji. To droga, która otwiera przed każdym dzieckiem nieograniczone  możliwości tworzenia i realizowania siebie. To radość, że mogę, potrafię i zasługuję na  uznanie.  

Czas na brawa dla Czerwonych Misiów.