Idż do zawartości

szczepienia

tekst oryginalny

treść prezentacji:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w m. st. Warszawie
ul. Kochanowskiego 21,
Oddział Promocji Zdrowia,
ul. Cyrulików 35;
tel. 22/311-80-07÷08;
e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl

SZCZEPIENIA

Szczepionka

biologiczny preparat odpornościowy, zawierający określony antygen bądź antygeny.
Szczepienia są obecnie najskuteczniejszym narzędziem zwalczania chorób zakaźnych.

Dzięki szczepieniu nabywamy odporność bez przebycia danej choroby zakaźnej.

Po co szczepimy?

Szczepienia, pozwalają nam uniknąć chorób zakaźnych , które niosą ryzyko ciężkiego przebiegu, wystąpienia poważnych powikłań a nawet zgonu.

Mechanizm działania

Szczepionka wywołuje sztuczną odporność czynną, podobną do naturalnej, którą uzyskuje się po przebytej chorobie.

W wyniku podania szczepionki, układ immunologiczny wytwarza przeciwciała tak, jak w przypadku zakażenia (pomimo braku objawów chorobowych). Dzieje się tak, ponieważ szczepionki są tworzone na bazie osłabionych (atenuowanych1) żywych drobnoustrojów bądź nieżywych bakterii.

1Atenuowane- niezdolne do wywołania choroby

Pierwotna odpowiedź poszczepienna- w wyniku podania szczepionki, komórki układu immunologicznego wytwarzają swoiste przeciwciała przeciw antygenom podanym w preparacie.
Wtórna odpowiedź poszczepienna- w wyniku podania szczepionki, powstają komórki pamięci immunologicznej, co przyczynia się do długiej ochrony, przy ponownym zetknięciu z antygenem komórki te wywołują wtórną odpowiedź, która jest równoznaczna z szybszym powstaniem przeciwciał.

Główny składnik szczepionki:

Substancją czynną w szczepionce jest antygen lub więcej antygenów, w postaci:

 • Żywych lub zabitych drobnoustrojów
 • Oczyszczonych fragmentów komórek drobnoustrojów
 • Produktów metabolizmu bakterii
 • Antygenów rekombinowanych

Pozostałe składniki szczepionek:

 • Substancje pomocnicze
 • Środki konserwujące
 • Adiuwanty
 • Śladowe ilości substancji-pozostałości z produkcji szczepionki

Rodzaje szczepionek:

 • Szczepionki żywe
  • Szczepionki zabite
  • Szczepionki rekombinowane (antygeny uzyskane metodami inżynierii genetycznej)
  • Toksoidy/anatoksyny (zawierają produkty metabolizmu komórek bakteryjnych)
  • Szczepionki podjednostkowe (zawierają fragmenty drobnoustrojów)

Program szczepień ochronnych

PSO jest co roku aktualizowany, przez Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia oraz Radę Sanitarno- Epidemiologiczną działającą przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Kalendarz szczepień obejmuje szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) i zalecane (płatne), ustala terminy oraz odstępy czasowe, dawki i sposoby podawania szczepionek.

Odsetek zaszczepionych osób zgodnie z PSO w Polsce osiąga ok. 95% populacji.

PSO na 2017 r. jest opublikowany w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 stycznia 2017 r.

Szczepienie obowiązkowe

Szczepienie, któremu musi się poddać każdy obywatel. Choroby na które szczepienia są obowiązkowe:

 • Gruźlica
 • Błonica
 • Tężec
 • Krztusiec
 • Poliomyelitis
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • Haemophilus influenzae typu b
 • Odra
 • Świnka
 • Różyczka

Szczepienie zalecane

 • Szczepienie zawarte w Programie Szczepień Ochronnych, z uwzględnieniem grup szczególnie narażonych na zachorowanie
 • Zakażenia rota wirusowe
 • Inwazyjne zakażenia wywołane Streptococcus pneumoniae
 • Inwazyjne zakażenia wywołane Neisseria meningitidis
 • Ospa wietrzna
 • Grypa
 • Kleszczowe zapalenie mózgu
 • Inne w zależności od określenia grupy ryzyka (np. wścieklizna, WZW typu A)

Niepożądane odczyny poszczepienne

Zaburzenie stanu zdrowia, występujące w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki.
Każde zaburzenie stanu zdrowia mogące mieć związek ze szczepieniem podlega zgłoszeniu przez lekarza do nadzoru jako podejrzenie NOP.

Najczęstsze odczyny poszczepienne

 • Ból w miejscu wkłucia
 • Zaczerwienienie
 • Gorączka
 • Niepokój dziecka

Kto może się zaszczepić?

Zaszczepić się może osoba zdrowa- o braku przeciwskazania do zaszczepienia decyduje lekarz. Kwalifikację pacjenta do szczepienia wykonuje każdorazowo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Eradykacja

Dzięki szczepieniom ochronnym wykorzeniono ospę prawdziwą Dzięki szczepieniom zbliżamy się do wykorzenienia poliomyelitis (Choroby Heinego Medina), odry i różyczki wrodzonej.

Polska od 2002 r. znajduje się w regionie oficjalnie wolnym od poliomyelitis. W naszym kraju ostatni przypadek choroby odnotowano w 1984 r.

Za pomocą szczepień znaczenie ograniczono ryzyko występowania błonicy oraz WZW typu B

Co jeszcze zawdzięczamy szczepieniom?

Ostatnie zachorowanie w Polsce na tężec noworodków w 1998 r.
Ostatni przypadek błonicy w 2000 r.
Spadek zapadalności na tężec, odrę i świnkę

Kontrola bezpieczeństwa szczepionek

Szczepionki podlegają badaniom laboratoryjnym już na etapie produkcji oraz badaniom klinicznym na ludziach. Proces ten trwa wiele lat.

Badania laboratoryjne na zwierzętach
Kilkuetapowe badania kliniczne
Szczepionka jako produkt biologiczny podlega bardziej rygorystycznym badaniom niż inne leki
Kontrolą bezpieczeństwa szczepionek zajmuje się Laboratorium Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH
Kontrola serii szczepionek dostępnych na rynku przez Inspekcje Farmaceutyczną pod kątem właściwych warunków transportu i przechowywania
Monitorowanie Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych

Ważne!

Szczepienia ratują życie
Niezaszczepione dziecko jest bardziej narażone na przebycie choroby zakaźnej i powikłania związane z nią niż dziecko zaszczepione
Niezaszczepione dziecko jest zagrożeniem dla dziecka, które ze względu na stan zdrowia nie mogło być zaszczepione
Szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Opracowanie: Katarzyna Pawłowska

 

Przedszkole 196 "Kraina Misiów"

w Warszawie

00-743 Warszawa

ul. Nabielaka 18a

📞 (22) 841-44-75

COPYRIGHT © 2017 PRZEDSZKOLE NR 196 W WARSZAWIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Created and designed by