Idż do zawartości

Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Trudne uczucia i silne reakcje u dzieci – jak odnaleźć się w ich obliczu?

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na trzy spotkania szkoleniowe on-line na temat rozumienia trudnych uczuć u dzieci i sposobów postępowania wobec ich silnych reakcji, które odbędą się w dniach: 23.02.2023, 2.03.2023 oraz 9.03.2022 roku, w godzinach 18.00-19.30.

Szkolenie jest bezpłatne, obowiązują zapisy (link do zapisów poniżej).

Szkolenie jest prowadzone w ramach projektu “Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży”, którego jesteśmy Partnerem. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty mają formę wykładowo – dyskusyjną, będzie na nich przestrzeń na zadawanie pytań prowadzącej. Spotkanie pierwsze ma na celu ukazanie jaka jest rola gniewu i złości w relacjach rodzic – dziecko oraz jakie są sposoby konstruktywnego zapanowania nad własną porywczością, aby nie tłumić swoich emocji. Spotkanie drugie będzie poświęcone towarzyszeniu dziecku w przeżywaniu przez nie strachu, lęku i niepewności. Uczestnicy dowiedzą się jakie są sposoby wspierania dziecka gdy jest bojaźliwe i przeżywa tremę. Podczas trzeciego spotkania prowadząca będzie inspirowała uczestników do akceptowania uczuć takimi jakie są. Uczestnicy dowiedzą się, że kontrolowanie uczuć nie pomaga, zostaną zaproszeni do świata emocji widzianego oczami dziecka, a także będą zainspirowani do podejścia, że warto dać empatię samemu sobie, zanim da się ją bliskim.

Zakres treści

 1. Rola gniewu i złości w relacjach rodzic – dziecko.
 2. Gniew i złość jako silne uczucia.
 3. Jak reagować na złość u dziecka?
 4. Jak wyrażać swoją złość?
 5. Kilka sztuczek jak zapanować nad swoją porywczością.
 6. Strach – kiedy dziecko jest lękliwe i niepewne.
 7. Nieśmiałe dziecko – jak je wesprzeć.
 8. Jak towarzyszyć emocjom dziecka?
 9. Trema – co z nią zrobić?
 10. Jak pomóc bojaźliwemu dziecku?

III. Jak nauczyć się akceptować uczucia?

 1. Dlaczego kontrolowanie uczuć nie pomaga?
 2. 6 sposobów akceptującego słuchania.
 3. Świat emocji oczami dziecka.
 4. Empatia dla siebie.

Organizacja zajęć

Zajęcia będą odbywać się w formie on-line poprzez platformę Zoom. Na wskazany w formularzu adres e-mail rodzica zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia oraz link do szkolenia.

Tematy i terminy szkoleń

I.   Rola gniewu i złości w relacjach rodzic – dziecko – 23.02.2023r. godz. 18.00 – 19.30

II.  Strach – kiedy dziecko jest lękliwe i niepewne – 2.03.2023r. godz. 18:00- 19:30

III. Jak nauczyć się akceptować uczucia? – 9.03.2023r. godz. 18.00-19.30

Zgłoszenia

Zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://www.stowarzyszenie-integracja.pl/ w zakładce “Zapisy na zajęcia”.

Prowadząca

Małgorzata Sobiesiak – trener komunikacji, psycholog, logopeda, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kończyła trzyletnią Szkołę Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii (Nonviolent Communication), coaching oparty na empatii. Prowadzi cykliczne warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze. Współpracuje z przedszkolami prowadząc warsztaty nauczycieli przedszkolnych oraz indywidualne wsparcie.    W Mokotowskim Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi cykle warsztatowe dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

Organizator

INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Partner w projekcie „Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20).

W przypadku pytań można się kontaktować z P. Renatą Janik – Koordynatorem ds. Profilaktyki, e-mail: renata.janik@stowarzyszenie-integracja.pl