Idż do zawartości
Szanowni Państwo,

Nasze przedszkole, w ramach ewaluacji wewnętrznej, wzięło udział w ogólnopolskim badaniu „PRZEDSZKOLE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ – ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM”, którego celem było uzyskanie informacji od rodziców i nauczycieli na temat wdrożenia kształcenia na odległość w przedszkolu w czasach zagrożenia koronawirusem.

Dziękując Państwu jeszcze raz za „masowy” udział w badaniu, zapraszam do zapoznania się z wynikami badania (link poniżej)

raport z badania