Idż do zawartości

Jolanta Jabłońska – Oddział II
 
„Nasze przedszkole”

 

Artykuł zamieszczony również na stronie „Wychowania w Przedszkolu” w zakładce – Zaprzyjaźnione przedszkola.

Nasze przedszkole mieści się w wolno stojącym budynku nieopodal Łazienek Królewskich, w dzielnicy Mokotów. Przedszkole istnieje już 50 lat. To „kolebka” edukacji matematycznej, w której powstał program „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Nasi absolwenci odnoszą znaczące sukcesy w dziedzinie matematyki, a treści z tego zakresu są nadal realizowane w naszej placówce. Zapewniamy ciepłą, przyjazną i rodzinną atmosferę – sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi dziecka. Posiadamy nowoczesny, ekologiczny i bezpieczny ogród przedszkolny usytuowany z dala od hałasu i zgiełku ulicznego. Sale przedszkolne wyposażone są w atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne. Oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych. Indywidualne zajęcia z dziećmi prowadzą także logopeda i psycholog. Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizujemy w oparciu o Podstawę programową, program „Zanim będę uczniem” oraz autorskie programy nauczycieli z naszego przedszkola. W zabawach z dziećmi wykorzystujemy metody: Batii Strauss, Klanzy oraz muzykoterapię. Organizujemy spotkania adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków. Organizujemy także wycieczki, spacery do pobliskich Łazienek, olimpiady sportowe, bale i pikniki ogródkowe, wyjścia do teatru, muzeum, imprezy okolicznościowe, koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe w wykonaniu kadry przedszkola. Nasze dzieci zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych, recytatorskich, w przeglądach muzycznych, zawodach sportowych i olimpiadach. Lista naszych osiągnięć dostępna jest na naszej stronie internetowej. Współpracujemy z wieloma organizacjami, czynnie uczestnicząc w akcjach charytatywnych (Zakon Pallotynów), zbiórkach (Góra grosza, Dary dla dzieci z rodzin ubogich), zbieraniu nakrętek na wózek inwalidzki (Zakon Pijarów) i zużytych baterii (Reba). Włączyliśmy się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Współpracujemy także z Teatrem Guliwer oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich. W przedszkolu organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców dzieci oraz warsztaty edukacyjno-integracyjne. Wydajemy także naszą gazetkę przedszkolną „Było, jest, będzie”, której adresatami są zarówno rodzice, jak i dzieci. Zapewniamy dzieciom doskonałą opiekę, wspaniałą zabawę. Bardzo dobre przygotowanie do szkoły. Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój naszych wychowanków wykorzystując ich wrodzone zdolności.