Idż do zawartości

Dyplomy dla przedszkola:
 
2009

Luty

 • Podziękowanie za udział w prezentacji ekologicznej zorganizowanej pod patronatem Burmistrza Dzielnicy
  Mokotów, w kategorii – zabawka ze skrawka. Wyróżniono prace: Nikoli Piątkowskiej, Julii Zaręby Wiktorii Kozłowskiej

Marzec

 • Za udział w Konkursie Recytatorskim pt.”Zwierzęta małe i duże” zorganizowanym przez Wydział Oświaty
  i Wychowania
 • Za zajęcie I miejsca w Zawodach Sportowych “Gry, zabawy i TY” zorganizowanych przez Zespół Szkół Sportowych nr 58. Dodatkowe nagrody dla dzieci: Anety Wasilewskiej, Julii Zaręby, Kuby Ulanowskiego, Bartka Gierusa
  za najlepsze czasy w konkurencjach sportowych

Maj

 • Za zajęcie I miejsca w IX Przeglądzie Muzycznym Przedszkoli Mokotowskich – w kategorii Taniec Nowoczesny
  “Run the show”

Czerwiec

 • Za zajęcie I miejsca w VIII Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków

Listopad

 • Za udział w V edycji konkursu ekologicznego “Szukaj zysku z odzysku – Ekoludek”
 • Wyróżnienie w konkursie plastycznym “Postępuj wobec innych tak, jak chciałbyś żeby inni postępowali wobec Ciebie”

Grudzień
 

 • Za udział w konkursie plastycznym “Świąteczna kartka z życzeniami”