Idż do zawartości

Dyplomy dla przedszkola:
 
2007

Marzec

  • Za zajęcie I miejsca w zabawach sportowych „Gry, zabawy i ty”

Czerwiec

  • Za zajęcie I miejsca w VI Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków

Październik

  • Za udział w III edycji konkursu plastyczno-technicznego „Szukaj zysku w odzysku”

Grudzień

  • Za ogromny wkład podczas ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” pod patronatem MEN na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka