Idż do zawartości

Na zebraniach rodziców, w dniach 7-10 września 2020r., w poszczególnych oddziałach
powołane komisje skrutacyjne przeprowadziły wybory do rad oddziałowych.

  • ODZIAŁ I – BIAŁE MISIE  biały miś

Rada oddziałowa:
1. P. Jakub Jonczyk
2. P. Marcin Skajnowski
3. P. Maria Wilgos

Reprezentant Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców:
P. Jakub Jonczyk

  • ODZIAŁ II – ŻÓŁTE MISIE żółty miś

Rada oddziałowa:
1. P. Paulina Maciołek
2. P. Elżbieta Madej
3. P. Ewa Sowa

Reprezentant Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców:
P. Elżbieta Madej

  • ODZIAŁ III – CZERWONE MISIE czerwony miś

Rada oddziałowa:
1. P. Katarzyna Domaoska
2. P. Paulina Mullalli
3. P. Katarzyna Stępieo

Reprezentant Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców:
P. Paulina Mullalli

  • ODZIAŁ IV – ZIELONE MISIE zielony miś

Rada oddziałowa:
1. P. Ziemowit Cieślak
2. P. Joanna Jachowicz
3. P. Radosław Solioski

Reprezentant Rady Oddziałowej w Radzie Rodziców:
P. Radosław Solioski

Jednocześnie, w dniu 17 września 2020r., przedstawiciele rad oddziałowych
spotkali się z dyrektorem przedszkola w celu przeprowadzenia wyborów
Przewodniczącego Rady Rodziców a w dalszej kolejności całego zarządu Rady
Rodziców.
W wyniku przeprowadzonych wyborów został wybrany zarząd Rady Rodziców
na rok szkolny 2020/2021:

1. P. Radosław Solioski – przewodniczący RR
2. P. Paulina Mullalli – zastępczyni przewodniczącej RR
3. P. Elżbieta Madej – sekretarz RR
4. P. Jakub Jonczyk – skarbnik RR

Oryginalny dokument tutaj