Idż do zawartości

Projekt edukacyjny EASY ENGLISH

Oryginalny:
dokument

„Easy English” 

Projekt, przeznaczony dla całej społeczności Krainy Misiów (dzieci i dorosłych) 

Czas realizacji: rok szkolny 2020/2021 z możliwością wydłużenia na kolejny  rok szkolny 

Autorki projektu: Jolanta Jabłońska, Natalia Kowalczyk (Nauczyciele języka angielskiego) 

Cele projektu:  

stworzenie atmosfery radości i zabawy, sprzyjającej nauce języka  angielskiego 

motywowanie i zachęcanie do powtarzania angielskich słów,  zwrotów, prostych struktur, liczb, w różnych momentach dnia 

oswajanie się z angielskimi napisami – globalne czytanie po  angielsku 

budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka angielskiego na  dalszych etapach edukacyjnych

L.p  Nasze działania
1.  Wykonanie napisów w ciekawej formie graficznej (nazwy  rzeczy, przedmiotów, pomieszczeń, określeń, nazw pór roku,  dni tygodnia, kolorów, itp.) i zafoliowanie ich.
2.  Zamieszczenie angielskich napisów w Przedszkolu i jego  obrębie.
3.  Wykonanie kolorowych obrazów cyfr i podpisów angielskich.
4.  Wykonanie napisów prostych struktur zdaniowych.
5.  Zamieszczenie zafoliowanych napisów, obrazów cyfr na  schodach w korytarzu przedszkola.
6.  Zachęcanie dzieci do powtarzania angielskich słów, struktur  podczas różnych momentów dnia.
7.  Zachęcenie dzieci do globalnego czytania po angielsku.
8.  „Rodzinny słownik obrazkowy” – zadanie dla rodziców i dzieci  (wykonanie w formacie A 4, przedzielonym na pół: karty  słownikowej z obrazkiem i angielskim podpisem)  

Obrazek: wycięty z kolorowej gazety, książeczki obrazkowej, itp. Napis: wykonany na komputerze (duża czcionka) 

Przesłanie do nauczycielek w formie elektronicznej.

9.  Wykonanie podziękowań (w formie elektronicznej) dla dzieci,  które wzięły udział we wspólnym tworzeniu angielskiego  słownika, który będzie pomocą do prowadzenia zajęć.
10.  Zachęcenie nauczycieli, chętne osoby z personelu do  powtarzania angielskich słówek i struktur, celem ich  zapamiętania.
11. ”English on a twine” (Angielski na sznurku) Zorganizowanie kącika nauki języka angielskiego na korytarzu – na drewnianej obudowie kaloryfera. Przypinanie klamerkami  obrazków z angielskimi napisami. 
12.  Konkurs dla dzieci: ”Kids speak English”, celem podsumowania,  sprawdzenia i utrwalenia znajomości nazw, wyrażeń, zwrotów. 
13.  Zamieszczanie w szatni (patyczki z napisami, w wiaderku z  piaskiem) napisów, związanych z pogodą, dniami tygodnia, itp.  Korzystanie z nich przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego,  czy poza teren przedszkola.