Programy dopuszczone do realizacji w przedszkolu w roku szkolnym 2016/17

Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizujemy w oparciu o program:

„Program wychowania przedszkolnego” E. Tokarska; J. Kopała PWN

 

Plany działań nauczycielek:

Plan działań wychowawczych

Plan działań adaptacyjnych

Adaptacja trzylatków do przedszkola

Edukację matematyczną prowadzimy w oparciu o materiały zawarte w książce
„Dziecięca matematyka”
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Zobacz jakie metody pracy z dzieckiem stosujemy

Czytaj więcej