Programy dopuszczone do realizacji w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego:

„Kocham przedszkole”  WSiP

Autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek

Plany działań nauczycielek:

Plan działań wychowawczych

Adaptacja trzylatków do przedszkola

Projekt profilaktyki logopedycznej Z MISIEM UCZĘ SIĘ MÓWIĆ

Edukację matematyczną prowadzimy w oparciu o materiały zawarte w książce
„Dziecięca matematyka”
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 23.06.2016, poz. 895)

Inne projekty:

Dramowe bajki o emocjach – program profilaktyczny

Zobacz jakie metody pracy z dzieckiem stosujemy