Programy dopuszczone do realizacji w przedszkolu w roku szkolnym 2017/18

Cele i zadania wychowania przedszkolnego realizujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego:

„Od zabawy do nauki”  Nowa Era

Autorzy: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik (etapy osiągania
celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej oraz sposoby ich realizacji),
Justyna Święcicka (obserwacja i diagnoza),
Ewelina Wilkos (rozwój dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym i współpraca z rodzicami)

 

Plany działań nauczycielek:

Plan działań wychowawczych

Adaptacja trzylatków do przedszkola

 

Edukację matematyczną prowadzimy w oparciu o materiały zawarte w książce
„Dziecięca matematyka”
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 23.06.2016, poz. 895)

Zobacz jakie metody pracy z dzieckiem stosujemy

Czytaj więcej