Idż do zawartości

 

 

 

KOG.0230.7.2020.BF Warszawa, dn. 01 października 2020 r.
  Państwo
Dyrektorzy szkół, Rodzice,
Nauczyciele, Pedagodzy,
Wychowawcy

 

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Warszawie organizuje konferencję pt. „Wychowanie do wartości
– wsparcie rodziny i szkoły” mającą na celu pokazanie różnych dróg oddziaływania
na młodego człowieka w procesie jego wychowania i przygotowywania
do odpowiedzialnego życia.
Kierujemy ją do dyrektorów szkół, rodziców, wychowawców, nauczycieli i pedagogów
województwa mazowieckiego w odpowiedzi na potrzebę ciągłego doskonalenia kompetencji
wskazanych wyżej środowisk wobec rosnących wyzwań w ich pracy wychowawczej,
zwłaszcza w budowaniu świata wartości młodego pokolenia.
Wydarzenie nawiązuje do konferencji z dnia 4 lutego br. pt. „Rola rodziców i szkoły
w wychowaniu ku wartościom” organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Odbędzie się w trybie on-line dnia 9 października br., początek o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów
szkół o upowszechnienie zaproszenia wśród społeczności szkolnej.
Konferencja będzie dostępna pod adresem: https://youtu.be/YWshqMaYmyk

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Tomaszem Głowackim pod numerem
tel. 22 551 24 00 wew. 4113; e-mail: tomasz.glowacki@kuratorium.waw.pl lub Sekretariatem
Wydziału Kształcenia Ogólnego, tel. 22 551 24 22.
Program konferencji znajduje się w załączeniu.

 

Z wyrazami szacunku
MAZOWIECKI
WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Dorota Skrzypek