Idż do zawartości

Mokotowskie Stowarzyszenie “Integracja” w ramach projektu “Nie jesteś sam. Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży”

serdecznie zaprasza zainteresowanych RODZICÓW na  cykl spotkań edukacyjnych

Spotkania są skierowane do osób dorosłych, a w szczególności rodziców, którzy chcą podnosić swoje kompetencje wychowawcze, nabywać umiejętności we wspieraniu dziecka w kryzysie lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych.