Idż do zawartości

Katarzyna Wojciechowska – gr. III

Warsztaty dla rodziców

 

W dniu 29 listopada 2008 r. odbyła się I część warsztatów dla rodziców dzieci, które przygotowują się do bycia przedszkolakiem – tj. uczestniczą w zajęciach adaptacyjnych. Zajęcia prowadziła mgr Elżbieta Wasiak – Kowalska, która jest pedagogiem, dyrektorką AB-OVO Niepublicznej Placówki Doskonalenia, terapeutką behawioralno – poznawczą oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Behawioralnej i Poznawczej.

Podczas I części zajęć mgr Elżbietę Wasiak– Kowalska, omówiła następujące zagadnienia:

 1. Budowa mózgu (normalnie pracującego i pod wpływem stresu) oraz fazy rozwoju mózgu.
 2. Podstawowe rodzaje organizacji działania mózgu i organów percepcji oraz ruchu u dzieci. Wpływ dominacji prawej bądź lewej półkuli z odpowiednią pracą danej strony ciała na zachowanie dziecka, wykonywanie przez nie poleceń, określenie, czego dziecko nie będzie potrafiło wykonać, co będzie przychodziło mu z łatwością. Określenie zdolności do przetwarzania i przechowywania określonego materiału przez dziecko w zależności od dominacji prawej lub lewej półkuli mózgu u dziecka.
 3. Sposoby radzenia sobie z wybuchami złości u dziecka. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach, kiedy dzieci podejmują nieakceptowane przez dorosłych zachowania (płacz, gryzienie, obrażanie się, bicie). Jak reagować w sytuacjach, gdy dziecko próbuje przekraczać wcześniej wytyczone granice, kiedy dziecko chce osiągnąć coś lub dostać coś poprzez wymuszanie tego np. płaczem. Jak rodzice powinni reagować na takie zachowanie dziecka, co mówić, kiedy mówić i w jaki sposób. Podkreślenie jak ważna jest konsekwencja
  w działaniu rodziców.
 4. Sposoby komunikowania się z dzieckiem, kiedy chcemy, aby polecenie zostało przez dziecko nie tylko usłyszane, ale także wykonane. Zasady, dzięki którym możemy poprawić komunikację pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Jak ważnych rzeczy dowiaduje się dziecko o sobie, o rodzicach oraz o innych ludziach i o otaczającym go świecie w zależności od informacji jakie usłyszy, od kogo oraz w jaki sposób zostaną one dziecku przekazane.
 5. Emocje w procesie zmian. W jaki sposób zmieniają się emocje w czasie, od momentu, kiedy dziecko dowiedziało się o tym, co je czeka do momentu akceptacji takiej zmiany.
 6. Sposoby zachęcania dziecka do współpracy oraz wzmacniania jego mocnych stron, kształtując jego samoocenę i zachęcając do współpracy.
 7. Jak motywować dziecko do działania, jak uczyć wytrwałości
  i dodawać mu skrzydeł.

Zagadnienia teoretyczne poparte były licznymi przykładami z życia codziennego oraz ćwiczeniami i zadaniami. Ćwiczenia w pierwszej kolejności analizowane były w dwuosobowych grupach, przez co umożliwiły wymianę doświadczeń i spostrzeżeń między rodzicami, a następnie były omawiane na forum całej grupy wraz z prowadzącą zajęcia, która zachęcała rodziców do dyskusji i wyrażania swoich opinii. Atmosfera na warsztatach, stworzona przez Panią prowadzącą zajęcia oraz przez samych rodziców, była bardzo sympatyczna i przyjazna. Z niecierpliwością czekam na II część warsztatów.

Mama Zuzi z III grupy i Julci – przyszłego przedszkolaka