Idż do zawartości

Szanowni Państwo,

z uwagi na liczną grupę dzieci pozostających w przedszkolu o 16.30 (w czasie łączenia się wszystkich wychowanków w jedną grupę) chcąc usprawnić organizację wspólnego pobytu w jednej sali, umożliwiając jednocześnie dzieciom relaks i chwilę wyciszenia po całym dniu pełnym wrażeń w przedszkolu, 
od dnia dzisiejszego tj. 07.XI w godz. 16.30 – 17.00 rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego “Śpiewanki, słuchanki i inne zagadki…”
Projekt zakłada, że codziennie przez pół godziny (16.30 – 17.00) P. nauczycielka, pod opieką której pozostają wszystkie dzieci, będzie prowadzić kierowane zajęcia i zabawy (także z wykorzystaniem programów interaktywnych). W tym półgodzinnym czasie prowadzenia w/w zajęć domofon w grupie II będzie wyłączony (aby nie zakłócać koncentracji dzieci i przebiegu zajęć).
 
W związku z tym, rodzice i opiekunowie zgłaszający się po dzieci w czasie między 16.30 a 17.00, proszeni są o “wywołanie” swojego dziecka wyłącznie za pośrednictwem Pani woźnej pełniącej dyżur w szatni.