Idż do zawartości

Opłata za pobyt na dyżurze wakacyjnym  w Przedszkolu Nr 196 „Kraina Misiów”

Dokonując wpłaty za dyżur w naszym przedszkolu (za okres 24 lipca – 11 sierpnia 2023) wnosicie Państwo opłatę  w wysokości 225,00 zł za wyżywienie na rachunek bankowy  nr 19103015080000000550577062, w treści przelewu wpisując  “opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

Wysokość opłaty za żywienie  ustalona następująco: 15,- zł (stawka dzienna) x 15 dni (ilość dni roboczych w okresie dyżuru wakacyjnego).

Warunkiem przyjęcia dziecka jest:

  • wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

  • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

  • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.

UWAGA!

Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, organizującym opiekę wakacyjną.