Idż do zawartości

Oświadczenie administratora

Dyrektor Przedszkola nr 196 „Kraina Misiów” w Warszawie, ul. L. Nabielaka 18a
informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne
stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą
elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast
dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po
ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych
dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie
z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja
2016r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

Oryginał:
oświadczenie administratora