Idż do zawartości
Budżet,+list+Prezydenta+do+rodziców-4.09(3)+p+df-1

 

 

Treść:

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 443 10 01,
faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl,
www
.um.warszawa.pl 

Warszawa, 08 września 2020 r.

Za nami pierwsze dni nowego roku szkolnego. Dla nas wszystkich – piszę te słowa także jako ojciec licealistki i szóstoklasisty – ten rok szkolny przynosi zupełnie nowe doświadczenia. Szkoła w trakcie pandemii COVID-19 działa inaczej, edukacja jest trudniejsza, wyzwań nie brakuje. Część z Państwa już zauważyła, że oferta zajęć dodatkowych jest inna niż w poprzednich latach. Rozumiem Państwa niepokój, chcę wyjaśnić co się stało. Powód jest prosty. Od kilku lat samorządy w całej Polsce dostają coraz mniej pieniędzy z budżetu państwa na prowadzenie szkół. Coraz większa część wszystkich kosztów funkcjonowania szkół w Warszawie jest przerzucana na nas – na lokalny budżet, czyli wspólne pieniądze warszawianek i warszawiaków. W tym roku wydatki na oświatę są już największą pozycją w budżecie Warszawy: niemal 5 mld złotych, nie licząc inwestycji w nowe szkoły i przedszkola! To więcej niż wydajemy na transport, więcej niż na zdrowie, kulturę i sport razem wzięte! Lwią część budżetu edukacyjnego – aż 4,8 mld złotych – pochłaniają koszty utrzymania szkół, płace nauczycieli i personelu. Tymczasem z budżetu państwa Warszawa dostała na szkoły tylko 2,3 mld zł. To oznacza, że musieliśmy dodać rekordowe 2,48 mld złotych z naszej wspólnej, miejskiej kasy. A jeszcze w 2015 roku Warszawa dopłacała do oświaty tylko 1,4 mld złotych. Na to nałożył się jeszcze dramatyczny spadek dochodów miasta spowodowany przez kryzys COVID-19. Dość powiedzieć, że do lipca br. dochody budżetu miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) były niższe o 7% niż w analogicznym okresie ubieego roku. To setki milionów złotych mniej w kasie miasta. A przecież, jak wcześniej wyjaśniłem, nasze wydatki rosną – bo rząd spycha na nas coraz więcej zadań, nie gwarantując finansowania. W tej sytuacji nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy podjąć takie działania, które zagwarantują wysoką jakość pracy warszawskich szkół, ale zarazem pozwolą na oszczędności. Np. zmniejszamy liczbę godzin bezpłatnych zajęć dodatkowych, liczbę godzin pracy przedszkoli i świetlic szkolnych, które w tym roku funkcjonują do godz. 17 17.30. Mimo tych zmian nadal zapewniamy dobrą ofertę edukacyjną. Warszawskie szkoły były i pozostaną najlepszymi w Polsce. W trakcie kryzysu COVID-19 niejedno gospodarstwo domowe też stanęło przed podobnymi dylematami. Moim priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym dzieciom, ochrona zatrudnienia pracowników oświaty i utrzymanie działalność wszystkich warszawskich szkół i przedszkoli. Razem z innymi samorządowcami z całej Polski będę ponawiał apele do Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej o natychmiastowe zmiany w systemie finansowania oświaty. Państwo musi zacząć wywiązywać się ze swoich obowiązków. Rząd musi zrozumieć, że to dzieci i młodzież stracą na dalszym przerzucaniu kosztów oświaty na samorządy. Dziś, w trakcie pandemii, widzimy to szczególnie wyraźnie. Samorząd i rząd mają obowiązek razem zapewnić naszym dzieciom odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Nie ma ważniejszego zadania.

Z poważaniem 

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

Rafał Trzaskowski