Idż do zawartości

Grażyna Karaś – gr. II
 
„Z książką za pan brat…”

 

„…Warunkiem osobistego rozwoju współczesnego człowieka i jego uczestnictwa w życiu społecznym jest dobrze opanowana umiejętność płynnego czytania tekstów ze zrozumieniem ich sensu, nabieranie nawyku czytania … lepiej więc, żeby gusty dziecka kształtowały się na bardzo dobrej literaturze i ilustracji, niż na produktach kultury masowej (telewizja, komputer, video…)”

z artykułu Doroty Kruszyny

W naszym przedszkolu bardzo poważnie wzięliśmy do serca hasło „Cała Polska czyta dzieciom”. Nasz kontakt z książką rozszerzyliśmy o czytanie tekstów przez zaproszonych rodziców, dziadków i niedawnych absolwentów przedszkola.

Zacieśniliśmy w tym czasie kontakt z najbliższą Biblioteką Osiedlową dla dzieci.

Byliśmy tam zawsze mile widziani, dzięki temu poznaliśmy Bibliotekę jako miejsce, gdzie można wypożyczyć dobrą książę, przejrzeć czasopisma i spotkać się z autorami dziecięcych książek. Na długo pozostaną w naszej pamięci spotkania z p. Ewą Chotomską i p.G.Kasdepke. Przygotowywaliśmy się do tych spotkań czytając ich utwory, poznając bohaterów ich książek. Same spotkania przebiegały w radosnej atmosferze, dzieci mogły bezpośrednio zadawać pytania autorom książek, zaś oni wyjaśniali w jaki sposób powstaje książka, skąd czerpią tematy.

Spotkanie z p.E.Chotomską przeplatane było utworami muzycznymi (śpiewanymi razem z dziećmi), do których teksty napisała. Pan G.Kasdepke, autor wielu książek dla dzieci jest pełnym humoru młodym pisarzem. Przybliżył dzieciom tajniki dziecięcego savoir-vivre (o tym traktuje jedna z jego książek), zadawał wiele interesujących zagadek i bardzo ciekawie opowiadał o swoich książkach. Spotkania zostały uwiecznione w pracach plastycznych i na fotografiach, które są eksponowane w Bibliotece i w przedszkolu.

Przypominamy rodzicom o zaletach głośnego czytania swoim dzieciom:

-rozwija język i wyobraźnię

-umacnia więzi między rodzicami a dzieckiem

-ułatwia naukę w szkole

-uczy nie agresywnego sposobu rozwiązywania problemów i konfliktów itd…