Idż do zawartości

Szanowni Rodzice!

Biuro Administracyjne Urzędu m. st. Warszawy we współpracy z
konsorcjum brokerskim (Marsh Sp. z o. o. i Supra Brokers S.A.),
wybranym w otwartym konkursie na usługi brokerskie dla
Urzędu m. st. Warszawy, przygotowało dla rodziców dzieci
uczęszczających do placówek oświatowych m. st. Warszawy

Warszawski Program Ubezpieczeniowy NNW

gwarantujący:

  • pełną przejrzystość zasad
  • wysokie sumy ubezpieczenia
  • wsparcie brokera w procesie likwidacji szkód

Główne założenia programu ubezpieczenia dzieci i młodzieży
szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
znajdą Paostwo pod linkiem www.nnw24.pl
Oferowane ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem
dobrowolnym, to rodzic/opiekun prawny dziecka decyduje,
czy chce zawrzed ubezpieczenie.