Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka korekcyjna

mgr Agnieszka Pławska

wtorki i czwartki:

oddział I 14.45 – 15.15
oddział II 15.15 – 15.45
oddział III 15.45 – 16.15
oddział IV 14.15 – 14.45

Cele

korygowanie istniejących zaburzeń statycznych ciała

wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego

poprawa sprawności ruchowej, wzmacnianie mięśni

usprawnianie prawidłowego oddychania

zachęcenie do regularnego uprawiania sportu

udział w ćwiczeniach relaksacyjnych i wyciszających

Język angielski

mgr Ewelina Sternadel

środy i piątki

oddział III 13.30 – 14.00

oddział II 14.00 – 14.30

oddział I 14.30 – 15.00

oddział IV 15.00 – 15.30

Dzieci są stopniowo wprowadzane w świat języka angielskiego za pomocą piosenek, zabaw rytmicznych, wierszyków i rymowanek. Najważniejszym celem jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem poprzez rozbudzenie świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka obcego