Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka korekcyjna

mgr Agnieszka Pławska

wtorki i czwartki:

oddział I 15.15 – 15.45
oddział II 15.45 – 16.15
oddział III 14.15 – 14.45
oddział IV 14.45 – 15.15

Cele

korygowanie istniejących zaburzeń statycznych ciała

wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego

poprawa sprawności ruchowej, wzmacnianie mięśni

usprawnianie prawidłowego oddychania

zachęcenie do regularnego uprawiania sportu

udział w ćwiczeniach relaksacyjnych i wyciszających

Umuzykalnienie

mgr Tatiana Shulgina

środy i piątki

oddział III 13.30 – 14.00

oddział II 14.00 – 14.30

oddział IV 14.30 – 15.00

oddział I 15.00 – 15.30

Zajęcia umuzykalniające pozwalają dzieciom na rozwój muzyczny, intelektualny, emocjonalny, ruchowy, estetyczny i społeczny. Zajęcia te oparte są o metody i idee: E. J. Dalcroze’a, C. Orffa, R. Labana, B. Strauss, W. Sherborne, E. E. Gordona, S. Suzuki, a także własne doświadczenia nauczyciela inspirowane pracą z dziećmi. Ideą rytmiki jest twórcze obcowanie z muzyką, realizujące się w różnych formach: ruchu, tańca, śpiewu, mowy i gry na instrumentach.