Przedstawiciele Rad Oddziałowych i ich reprezentanci w Radzie Rodziców 2017/2018

Oddział I

1.Małgorzata Tryniszewska – przewodnicząca
2.Olga Świtek
3.Alicja Traczyk

Oddział II

1.Ewa Armiak – zastpępca przewodniczącej
2.Ewa Ambroziak
3.Dominika Sitarska

Oddział III

1.Katarzyna Stępień – sekretarz
2.Magdalena Żarska
3.Patrycja Wasielewska

Oddział IV

1.Katarzyna Potera – skarbnik
2.Anna Grycewicz – Łoś
3.Agnieszka Ambroziak – Mastalerz