Przedstawiciele Rad Oddziałowych i ich reprezentanci w Radzie Rodziców 2016/2017

Oddział I

1.Małgorzata Gabriel – przewodnicząca
2.Ilona Sobiecka
3.Sławomir Orliński
4.Małgorzata Tryniszewska

Oddział II

1.Ewa Armiak – zastpępca przewodniczącej
2.Piotr Cimoch
3.Ewa Ambroziak
4.Katarzyna Więckowska

Oddział III

1.Katarzyna Stępień – sekretarz
2.Krzysztof Dziąg
3.Ewelina Piskuła
4.Magdalena Borys

Oddział IV

1.Katarzyna Potera – skarbnik
2.Przemysław Janusewicz
3.Anna Grycewicz – Łoś