Przedstawiciele Rad Oddziałowych i ich reprezentanci w Radzie Rodziców 2019/2020

Oddział I

1.Wiktor Polak – skarbnik
2.Anna Bruszewska
3.Artur Dąbrowski     4.Przemysław Stachyra

Oddział II

1.Alicja Zdrodowska – sekretarz
2.Paulina Maciołek
3.Elżbieta Madej     4. Marta Pniewska

Oddział III

1.Katarzyna Cieśla – przewodnicząca
2.Patrycja Prószyńska
3.Malwina Rybak

Oddział IV

   1.Marta Konieczny – z-ca przewodniczącej
2.Zuzanna Below
3.Agata Wyrzykowska – Pol         4.Magdalena Żarska