Podziękowania

Wszystkim Rodzicom, którzy pomagają udoskonalać i wzbogacać ofertę działań na rzecz dzieci i przedszkola serdecznie dziękujemy!

oddział I

Tacie Zygmunta za kserowanie kart obserwacji oraz kolorowanek dla dzieci.

Mamie Ani za wzbogacanie przedszkolnego kącika teatralnego.

Mamie Marysi za kserowanie kolorowanek dla dzieci.

Mamie Marcela za kserowanie kolorowanek dla dzieci oraz pomocy graficznych do zajęć.

Rodzicom Amelki za wzbogacanie kącika plastycznego oraz kącika przyrodniczego w grupie. 

Mamie Lili za wzbogacanie grupowego kącika plastycznego.

 

oddział II

Mamie Igora, Kacpra, Ali, Zuzi B., Marysi oraz Tacie Lusi za pomoc przy opiece i organizacji wycieczek.

Mamie Ali za  zakup gier i zabawek do grupy oraz zaangażowanie w pracę Rady Rodziców i Rady Oddziału II.

Tacie Oli za kserowanie kolorowanek dla dzieci i pomocy graficznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi.

Mamie Jasia, Maksa Sz., Oli, Franka T., Piotra B. za wspólne z dziećmi wypieki świąteczne.

Tacie Matyldy za przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci z całego przedszkola „Zima na dalekiej Północy”.

Mamie i Babci Kuby S. za sfinansowanie i uszycie firanek do szatni przedszkolnej.

Mamie Zuzi T. za zaangażowanie w pracę Rady Rodziców.

oddział III

Tacie Ani za prace stolarskie i remontowe w szatni i innych pomieszczeniach przedszkola; zakupy dla przedszkola, konfigurację sprzętu IT oraz aktywną postawę na rzecz placówki i działalność w Radzie Rodziców.

Mamie Ani za słodkie wypieki na różne okazje.

Mamie Wiktora za cykliczne sprawdzanie czystości włosów dzieci z całego przedszkola.

Mamie Kostka za słodkie wypieki na różne okazje, przekazanie gier dydaktycznych dla dzieci z wszystkich grup.

Mamie Janki za zakupy plastyczne.

Tacie Antka za prace stolarskie, remontowe, podarowanie półek na puchary oraz półki na materiały edukacyjne dla rodziców „Biblioteczka rodziców”

Mamie Antka za drukowanie w kolorze różnorodnych materiałów graficznych i tekstowych.

 Mamie Natalki za przekazanie znacznej ilości chusteczek higienicznych i nawilżających.

Mamie Michaliny za słodkie niespodzianki dla dzieci.

Mamie Poli za przygotowanie i organizację wspólnego ozdabiania pierniczków podczas świątecznego spotkania z rodzicami.

Wszystkim Rodzicom, którzy kserowali kolorowanki, różne materiały i karty pracy; przekazywali różnorodne pomoce plastyczne oraz pomoce do aranżowanych w sali kącików tematycznych.

oddział IV

Mamie Bogusia za pomoc w organizacji i opiece nad dziećmi podczas wycieczek.

Mamie Antka i Ignacego za wspólne z dziećmi pieczenie pierniczków świątecznych.

Mamie Antka za transport do organizatora konkursowej pracy plastycznej wykonanej przez dzieci.

Rodzicom Marysi i Tomka  za zaangażowanie i udział w rodzinnym konkursie plastycznym.

Tacie Leona oraz Mamie Tymoteusza za przeprowadzenie zajęć dla dzieci z cyklu „Poznajemy zawody naszych rodziców”.

Mamie Kacpra za pracę w Radzie Rodziców.