Idż do zawartości

GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W godzinach 7:00 – 8:00 wszystkie dzieci przebywają pod opieką nauczycielek oddziału I
(w sali oddziału I)

GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW PORANNE GODZINY POBYTU DZIECI POPOŁUDNIOWE GODZINY POBYTU DZIECI
Oddział od godz do godz od godz do godz Pod opieką
nauczycielki oddziału
od godz do godz Pod opieką nauczycielki
oddziału
biały miś
I – BIAŁE
MISIE
07:00 15:30 07:00 08:00

I
w sali oddziału I

15:30
16:30
16:30
17:00
II
IV
żółty miś
II – ŻÓŁTE
MISIE
08:30 16:30 07:00 08:30 I
w sali oddziału I
16:30 17:00 IV
czerwony miś
III –
CZERWONE
MISIE
08:00 16:00 07:00 08:00 I
w sali oddziału I
16:00 17:00 IV
zielony miś
IV – ZIELONE
MISIE
08:00 17:30 07:00 08:00 I
w sali oddziału I
16:30 17:00 IV

W godzinach 17:00 – 17:30 wszystkie dzieci przebywają pod opieką nauczycielek oddziału IV
(w sali oddziału II)

Tabelka w formie PDF tutaj