Idż do zawartości

Oferta edukacyjno-wychowawcza

Przedszkole Nr 196 „Kraina Misiów” wyróżnia i personalizuje w środowisku nasz „sztandarowy” projekt edukacyjnyRazem z rodzicami”, sprzyjający pełnej integracji społeczności przedszkolnej, realizowany od 2007r. Po dziesięciu latach zaangażowania w jego realizację, nasza placówka powszechnie znana jest dziś w środowisku właśnie z organizowania ciekawych inicjatyw angażujących całą społeczność przedszkolną. Dzięki temu, rodzice wybierający nasze przedszkole dla swojego dziecka, od pierwszych dni zgłaszają własne innowacyjne pomysły na włączenie się do projektu, poszerzając stale wachlarz wspólnie realizowanych aktywności i przedsięwzięć. Często możliwość osobistego kształtowania oferty edukacyjno-wychowawczej przedszkola jest podstawowym kryterium wyboru naszej placówki. Projekt obejmuje trzy bloki:

Rodzice w roli nauczyciela: Poznajemy zawody, zamiłowania i pasje naszych rodziców; Odkrywamy świat z rodzicami – zajęcia przybliżające dzieciom proste prawa fizyki; ciekawe doświadczenia i eksperymenty, zajęcia badawcze, gry terenowe, zajęcia przyrodnicze; Bawimy się z rodzicami – warsztaty edukacyjne (plastyczne, muzyczne, teatralne, ekologiczne, kulinarne); Czytamy z rodzicami – w ramach udziału w programie Cała Polska czyta dzieciom.

Wspólne działania (dziecko- rodzic- nauczyciel): Razem odniesiemy sukces – cykl zajęć warsztatowych, podczas których rodzic razem z dzieckiem, pod kierunkiem nauczyciela podejmują wspólne działania w dowolnej aktywności (plastycznej, kulinarnej, tanecznej, teatralnej itp.); Mamo, tato ćwicz ze mną – gry i zawody sportowe z udziałem rodziców w ogrodzie przedszkolnym; Poznajmy się lepiej – imprezy integracyjne: m. in. pikniki rodzinne, wspólne kolędowanie, wigilia z rodzicami, kiermasze i aukcje prac dzieci, spotkania.

Rodzice piszą i publikują: Artykuły rodziców – stała zakładka na stronie internetowej przedszkola; Osiągnięcia wychowanków – zakładka redagowana przez rodziców zawierająca informacje o poza przedszkolnych sukcesach wychowanków; Rodzice polecają – zakładka redagowana przez rodziców z informacjami na temat różnych zajęć dodatkowych organizowanych poza przedszkolem przez warszawskie placówki; informacje o miejscach, w których dzieci mogą rozwijać swoje talenty, doskonalić posiadane umiejętności, spędzać aktywnie, w przemyślany sposób wolny czas, które warto polecić innym rodzicom.

Do w/w przedsięwzięcia wprowadzamy też nowe inicjatywy m. in.: jesienny wernisaż artystyczny podczas plenerowej imprezy integracyjnej w ogrodzie – prezentacja wytworów wykonanych przez dzieci wspólnie z rodzicami i pracownikami przedszkola w trakcie plenerów i warsztatów; kiermasze zdrowej przekąski (organizowane z inicjatywy Rady Rodziców); coroczny konkurs piosenki rodzinnej, podczas letniego pikniku integracyjnego – muzykujące zespoły wielopokoleniowe (inicjatywa angażująca rodziców, dzieci, dziadków i innych krewnych wychowanków).

Placówka jest “kolebką” edukacji matematycznej. W latach 1990 – 1997 w przedszkolu realizowany był eksperyment matematyczny prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, w efekcie którego powstał autorski program edukacji matematycznej “Dziecięca Matematyka”. Program, choć stale modyfikowany i wzbogacany, realizowany jest nieprzerwanie do chwili obecnej. Absolwenci przedszkola, na progu edukacji szkolnej, wyposażeni są zarówno w wiadomości i umiejętności matematyczne jak też odporność na stres i sytuacje trudne. Odnoszą wymierne sukcesy w nauce matematyki w kolejnych latach edukacji.

Jednym z ciekawszych i niestandardowych inicjatyw placówki, entuzjastycznie przyjętych przez całą społeczność przedszkolną jest wykorzystanie w codziennej zabawie i w aktywności edukacyjno-wychowawczej ogrodu przedszkolnego: „Matematyka w ogrodzie” wykorzystanie specyfiki nawierzchni ogrodowej do realizacji zabaw i gier dydaktycznych służących doskonaleniu umiejętności matematycznych; „Ćwiczymy w ogrodzie” codzienna aktywność fizyczna; przenoszenie zajęć i zabaw ruchowych na teren ogrodu; „Plenery w ogrodzie” – organizowanie warsztatów i zajęć plastycznych, wernisaży w ogrodzie służących utrwaleniu obrazu przyrody w różnych porach roku; „Zabawy badawcze w ogrodzie” – organizowanie całorocznego procesu edukacji ekologiczno – przyrodniczej i badawczej w ogrodzie.

Nauczyciele umiejętnie wykorzystują zainteresowania i uzdolnienia dzieci, angażując wychowanków do udziału konkursach, przeglądach i olimpiadach. Umożliwiają im tym samym odnoszenie wielu sukcesów indywidualnych i zespołowych.

W ramach angażowania wychowanków do podejmowania różnorodnych aktywności sprzyjających stymulowaniu indywidualnego rozwoju, organizujemy cykliczne zajęcia edukacyjnych na terenie instytucji i ośrodków oferujących ciekawe oferty edukacyjne. Zajęcia prowadzone są przez samych nauczycieli, z wykorzystaniem udostępnionych przez pracowników instytucji rekwizytów, środków dydaktycznych i ekspozycji multimedialnych. Zajęcia przyczyniają się do rozbudzania ciekawości poznawczej i wyobraźni twórczej wychowanków. Dzieci są bardziej otwarte i aktywne, stają się wnikliwszymi obserwatorami otaczającej rzeczywistości. Zajęcia realizowane są w ramach współpracy m.in. z Dziecięcą Biblioteką Publiczną, Teatrem „Guliwer”, Muzeum Ziemi, Muzeum Farmacji, Muzeum Historii Polski, Pałacem pod Blachą, Ośrodkiem Twórczych Działań Edukacyjnych FERSO, Fundacją „Świat na wyciągniecie reki”, Fundacją „Chronimy Dzieci”, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Inicjatywą „Ciekawi Warszawy”.

Przedszkole utrzymuje przyjazne relacje ze Szkołą Podstawową z oddziałami integracyjnymi Nr 98. W ramach wzajemnej współpracy, przy pełnej akceptacji rodziców oraz nauczycieli, od 2013r. realizujemy przedsięwzięcie „BĘDĘ UCZNIEM” – wspólne działanie przygotowujące wychowanków do podjęcia nauki w szkole i wspierające rodziców przy ocenie gotowości szkolnej własnego dziecka, minimalizujące obawy i stres przed posłaniem go do szkoły. Adresatami działań są nauczyciele pracujący w przedszkolu, nauczyciele pracujący w szkole oraz rodzice dzieci 5 i 6-letnich. Przedsięwzięcie jest organizowane i realizowane na trzech poziomach, nauczyciele – dziecko: nauczyciele w przedszkolu po dokonaniu początkowej diagnozy dbają o taką organizację wychowania i nauczania, która pomoże dziecku w opanowaniu niezbędnych umiejętności, podejmowaniu wysiłku, samodzielnej pracy, nauczy współpracy w grupie, skupiania uwagi przez dłuższy czas i przestrzegania ustalonych zasad; przedszkole – rodzice: rodzice otrzymują narzędzia do poznania swego dziecka i doskonalenia u niego tych umiejętności, które są niezbędne, aby realizowało ono w przyszłości zadania wynikające z bycia uczniem; przedszkole – szkoła: nauczyciele w szkole pomagają dzieciom oswoić nowe miejsce, zanim trafią pod ich opiekę we wrześniu dzięki częstym spotkaniom z uczniami klasy I oraz wspólnie podejmowanym działaniom zarówno na terenie szkoły jak też przedszkola.

W przedszkolu organizuje się liczne działania na rzecz środowiska lokalnego. Są to akcje charytatywne, np. „Góra grosza,” „ Akcja nakrętka”, „Dzielę się książkami”, „Pomagamy zwierzętom z Palucha”, „Wspieramy zwierzaki ze schroniska w Milanówku”, „Zdrowe dzieci – chorym dzieciom”, pomoc dzieciom z rejonów nadgranicznych organizowana przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, „Pola nadziei”, działania na rzecz placówek opiekuńczych, np. wystawianie przedstawień w Domu Dziecka, przygotowywanie kartek z życzeniami w okresie świąt dla podopiecznych Domu Seniorów, wykonywanie kartek świątecznych na potrzeby Warszawskiego Ośrodka Hospicjum Domowego.

W ramach promowania uzdolnień i sukcesów wychowanków dzieci występują podczas uroczystości przedszkolnych np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, pikników integracyjnych, z udziałem zaproszonych gości. Prezentują szerszej społeczności utwory, piosenki, tańce i inscenizacje, nagrodzone na konkursach zewnętrznych. Organizujemy również rodzinne konkursy, spotkania integracyjne, uroczystości okolicznościowe (bal karnawałowy, spotkanie z Mikołajem, wieczory wigilijne, Jasełka) i rodzinne (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Ojca). Bardzo uroczyście organizowane jest przyjęcie nowych dzieci do społeczności przedszkolnej – pasowanie na przedszkolaka, oraz pożegnanie starszaków kończących edukację przedszkolną.

Przedszkole ma wypracowane własne tradycje, które wspólnie, z całą społecznością przedszkolną, kontynuujemy, rozwijamy oraz modyfikujemy. Ma swoje logo, bogatą stronę internetową, która cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku.

Wszystkie w/w inicjatywy sprzyjają rozwijaniu zdolności i talentów dzieci, sprawiają, że treści programowe realizowane są w atrakcyjny i niekonwencjonalny sposób, nasi wychowankowie poprzez ciągłą aktywność poznają świat, odkrywają i rozumieją rządzące nim prawidłowości a przedszkole charakteryzuje się wysoką jakością podejmowanych działań.