Plan dnia w przedszkolu

 

Ramowy rozkład dnia dla 3-latków (Oddział I)
(zgodny z podstawą programową)

07:00 – 08:50

Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające twórczą aktywność podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczyciela

Zajęcia indywidualne i grupowe wspomagające i stymulujące rozwój dzieci; obserwacje; zabawy dowolne. W okresie wiosenno-letnim zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, według zainteresowań dzieci z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i akcesoriów.

07.00 – 07.30 wspólny pobyt z dziećmi z oddziału III i IV

07.00 – 08.00 wspólny pobyt z dziećmi z oddziału II

08:50 – 09:00Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem.
09:00 – 09:20Programowe zajęcia dydaktyczne (sytuacje wychowawczo – edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju).
09:20 – 09:30

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Wdrażanie dzieci do zachowania ładu i porządku.

09:30 – 10:00Śniadanie (usprawnianie techniki samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych; przełamywanie animozji smakowych, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie).
10:00 – 10:30Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
10:30 – 12:15

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

12:15 – 12:30

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

12:30 – 13:15Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania obiadu, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przygotowanie do odpoczynku.
13:15 – 14:30Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku, relaksu. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, itp.
14:30 – 15:00Ubieranie się dzieci, czynności higieniczne, zabawa ruchowa.
15:00 – 15:20Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych podczas spożywania podwieczorku.
15:20 – 17:00Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań w sali (w okresie zimowym),
w ogrodzie przedszkolnym (w okresie wiosenno-jesiennym).Zajęcia indywidualne lub zespołowe wspomagające, kompensacyjne i stymulujące rozwój dzieci.Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i angażowanie dzieci do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych.

Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych.

16.00 – 17.00 opieka nad dziećmi z oddziału II

 

Ramowy rozkład dnia dla 4-latków (Oddział II)
(zgodny z podstawą programową)

08:00 – 08:50

Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające twórczą aktywność podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczyciela

Zajęcia indywidualne i grupowe wspomagające i stymulujące rozwój dzieci; obserwacje; zabawy dowolne. W okresie wiosenno-letnim zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, według zainteresowań dzieci z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i akcesoriów.

08:50 – 09:00Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem.
09:00 – 09:20Programowe zajęcia dydaktyczne (sytuacje wychowawczo – edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju).
09:20 – 09:30

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

Wdrażanie dzieci do zachowania ładu i porządku.

09:30 – 10:00Śniadanie (usprawnianie techniki samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych; przełamywanie animozji smakowych, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie).
10:00 – 10:30Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
10:30 – 12:15

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

12:15 – 12:30

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

12:30 – 13:15Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania obiadu, prawidłowego posługiwania się sztućcami, przygotowanie do odpoczynku.
13:15 – 14:30Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku, relaksu. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, itp.
14:30 – 15:00Ubieranie się dzieci, czynności higieniczne, zabawa ruchowa.
15:00 – 15:20Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych podczas spożywania podwieczorku.
15:20 – 16:00Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań w sali (w okresie zimowym),
w ogrodzie przedszkolnym (w okresie wiosenno-jesiennym).Zajęcia indywidualne lub zespołowe wspomagające, kompensacyjne i stymulujące rozwój dzieci.Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i angażowanie dzieci do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych.

Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych.

 

Ramowy rozkład dnia dla 4-latków (Oddział III)
(zgodny z podstawą programową)

07:30 – 08:45

Zajęcia w małych grupach i indywidualne wspomagające i stymulujące rozwój. Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Gry, zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne rozwijające twórczą aktywność (również inspirowane przez nauczyciela).

W okresie wiosenno-letnim zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, zabawy zgodnie z zainteresowaniami dzieci z wykorzystaniem sprzętu, pomocy i akcesoriów.

Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem.
08:45 – 09:00Programowe zajęcia dydaktyczne (sytuacje wychowawczo – edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju).
09:00 – 09:20Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z przygotowaniem do śniadania. Wdrażanie do zachowania ładu i porządku.
09:20 – 09:30Śniadanie (usprawnianie techniki samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych; przełamywanie animozji smakowych, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie).
09:30 – 10:00

Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.

 

W II półroczu programowe zajęcia dydaktyczne.

10:00 – 10:30

 

10:10 – 10:30

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

10:30 – 12:15

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

12:15 – 12:30Samodzielne spożywanie obiadu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, przygotowanie do odpoczynku.
12:30 – 13:00Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zabiegi higieniczne, mycie zębów; pełnienie dyżurów przez dzieci; zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku, relaksu poobiedniego – słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.
13:00 – 13:30

Zajęcia indywidualne wspomagające i stymulujące rozwój dzieci, rozwijające twórczą aktywność, zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci.

W okresie wiosennym, letnim i jesiennym pobyt na powietrzu.

13:30 – 14:15Zabawa ruchowa, zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem.
14:15 – 14:30Przygotowanie do podwieczorku – wyrabianie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do podwieczorku.
14:30 – 14:45Podwieczorek – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego, kulturalnego zjadania podwieczorku.
14:45 – 15:00

Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań i pomysłów dzieci w sali (w okresie zimowym), w ogrodzie przedszkolnym (w okresie wiosenno-jesiennym).

Zajęcia indywidualne lub zespołowe wspomagające, kompensacyjne i stymulujące rozwój, rozwijające twórczą aktywność, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności,

Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci.

15:00 – 17:00Opieka nad wszystkimi dziećmi pozostającymi w przedszkolu, w ogrodzie lub w sali przedszkolnej. Organizowanie wspólnych zabaw.
17:00 – 17:30 

 

Ramowy rozkład dnia dla 5-latków (Oddział IV) 
(zgodny z podstawą programową)

07:30 – 08:45

Zajęcia w małych grupach i indywidualne wspomagające i stymulujące rozwój. Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Gry, zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne rozwijające twórczą aktywność (również inspirowane przez nauczyciela).

W okresie wiosenno-letnim zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, zabawy zgodnie z zainteresowaniami dzieci z wykorzystaniem sprzętu, pomocy i akcesoriów.

Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, integracyjne i zabawy ze śpiewem.
08:45 – 09:00Programowe zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność w różnych sferach rozwoju.
09:00 – 09:30Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania.
09:30 – 09:40Śniadanie – kształtowanie estetycznego i kulturalnego zjadania posiłków, czynności porządkowe, mycie zębów.
09:40 – 10:00Programowe zajęcia dydaktyczne (sytuacje wychowawczo – edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju).
10:00 – 10:30Czynności higieniczne, ubieranie się do wyjścia do ogrodu.
10:30 – 10:50

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; swobodna aktywność ruchowa na sprzęcie terenowym i sportowym.

Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

W przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w sali.

10:50 – 12:15Przygotowanie do obiadu – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
12:15 – 12:30Obiad – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego, kulturalnego zjadania posiłku. Wspieranie samodzielnych działań dziecka.
12:30 – 13:00Mycie zębów, relaks – słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań CD.
13:00 – 13:30

Zajęcia indywidualne korekcyjno – kompensacyjne, wspomagające i stymulujące rozwój.

Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela integrujące grupę. Udział w zajęciach dodatkowych.

W okresie jesienno – wiosennym pobyt na powietrzu.

Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.

13:30 – 14:15Zabawa ruchowa, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem.
14:15 – 14:30Przygotowanie do podwieczorku – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych oraz kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku.
14:30 – 14:45Podwieczorek – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego, kulturalnego zjadania posiłku.
14:45 – 15:00Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci – w okresie zimowym w sali,
w okresie jesienno –wiosennym w ogrodzie przedszkolnym.Zajęcia indywidualne bądź w małych grupach wspomagające i stymulujące rozwój dzieci, rozwijające twórczą aktywność, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.Zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci.

16.30 – 17.00 Wspólnie z dziećmi z oddziału III.

15:00 – 16:30