Plan dnia w przedszkolu

 

Ramowy rozkład dnia dla 3latków (oddział I i II)
(zgodny z podstawą programową)

07:00 – 08:45 07.00 – 07.30 Wspólnie, dzieci z oddziału I, II, III, IV.

07:30 – 08.00 Wspólnie, dzieci z oddziału I, II pod opieką nauczycielki oddziału III

Zajęcia w małych grupach i indywidualne wspomagające i stymulujące rozwój. Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Gry i zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające twórczą aktywność podejmowane z inicjatywy dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela.

Zajęcia indywidualne i grupowe wspomagające i stymulujące rozwój dzieci; obserwacje; zabawy dowolne, wspierające proces adaptacji. W okresie wiosenno-letnim zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci z wykorzystaniem sprzętu oraz różnorodnych pomocy i akcesoriów.

08:45 – 09:00 Zabawy ruchowe, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem.
09:00 – 09:20 Programowe zajęcia dydaktyczne (sytuacje wychowawczo – edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające wielokierunkową aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju).
09:20 – 09:30 Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania.
09:30 – 10:00 Śniadanie – kształtowanie estetycznego i kulturalnego zjadania posiłków, usprawnianie techniki samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych; przełamywanie animozji smakowych, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, czynności porządkowe, mycie zębów.
10:00 – 10:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
10:30 – 12:15 Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze., swobodna aktywność ruchowa z wykorzystaniem sprzętu sportowego i terenowego.

Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. W przypadku niesprzyjającej pogody – gry i zabawy w sali zabaw ruchowych.

12:15 – 12:30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

12:30 – 13:15 Doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania obiadu, prawidłowego posługiwania się sztućcami, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku. Wspieranie samodzielnych działań dziecka.
13:15 – 14:30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku, relaksu. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, czytanych książek itp.
14:30 – 15:00 Ubieranie się dzieci, czynności higieniczne, zabawa ruchowa.
15:00 – 15:20 Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych podczas spożywania podwieczorku.
15:20 – 17:30 16.30 – 17.00 wspólnie, dzieci z oddziału I i II

17:00 – 17:30 wspólnie, dzieci z oddziałów I, II, III, IV

Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań w sali (w okresie zimowym),
w ogrodzie przedszkolnym (w okresie wiosenno-jesiennym). Zajęcia indywidualne lub zespołowe wspomagające, kompensacyjne i stymulujące rozwój dzieci.Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i angażowanie dzieci do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych.Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych organizowanymi zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia dla 4 i 5-latków (oddział III)
(zgodny z podstawą programową)

07:00 – 08:50 07.00 – 07.30 Wspólnie, dzieci z oddziału I, II, III, IV

07:30 – 08.00 Wspólnie, dzieci z oddziału III i IV

Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych, różnorodne zajęcia i zabawy rozwijające twórczą aktywność podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczyciela

Zajęcia indywidualne i grupowe wspomagające i stymulujące rozwój dzieci; obserwacje; zabawy dowolne. W okresie wiosenno-letnim zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie ogrodowym, według zainteresowań dzieci z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i akcesoriów.

08:50 – 09:00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem.
09:00 – 09:20 Programowe zajęcia dydaktyczne (sytuacje wychowawczo – edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju).
09:20 – 09:30 Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do śniadania.
09:30 – 10:00 Śniadanie – usprawnianie techniki samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych; przełamywanie animozji smakowych, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

Czynności porządkowe, mycie zębów.

10:00 – 10:30 Programowe zajęcia dydaktyczne (sytuacje wychowawczo – edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju) – w II semestrze
10:30 – 12:15 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. W przypadku nieodpowiedniej  pogody – gry i zabawy w sali zabaw ruchowych.

12:15 – 12:30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

12:30 – 13:00 Doskonalenie umiejętności samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania obiadu, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wspieranie samodzielnych działań dziecka.  
13:00 – 13:30 Mycie zębów, relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub słuchanej z płyt CD.
13:30 – 14:15 Zajęcia  indywidualne korekcyjno – kompensacyjne, wspomagające i stymulujące rozwój. Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela integrujące grupę z wykorzystaniem aranżowanych kącików tematycznych.

W okresie wiosenno-letnim pobyt na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej. 

14:15 – 14:30 Zabawa ruchowa, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem.
14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych oraz kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku.
   14:45 – 15:00 Podwieczorek – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.
   15:00 – 17:30 16.30 – 17.00 Wspólnie, dzieci z oddziału III i IV

17:00 – 17:30 Wspólnie, dzieci z oddziałów I, II, III, IV

Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań w sali (w okresie zimowym),
w ogrodzie przedszkolnym (w okresie wiosenno-jesiennym). Zajęcia indywidualne lub zespołowe wspomagające, kompensacyjne i stymulujące rozwój dzieci.Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i angażowanie dzieci do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych.Zajęcia dodatkowe organizowane zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci

 

Ramowy rozkład dnia dla  5 i 6-latków (oddział IV) 
(zgodny z podstawą programową)

    07:00 – 08:45 07.00 – 07.30 Wspólnie, dzieci z oddziału I, II, III, IV

07:30 – 08.00 Wspólnie, dzieci z oddziału III

Zajęcia w małych grupach i indywidualne wspomagające i stymulujące rozwój. Kształtowanie umiejętności społecznych, porozumiewanie się z dorosłymi i rówieśnikami, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Gry, zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne rozwijające twórczą aktywność podejmowane z inicjatywy dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela.

W okresie wiosenno-letnim zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, zabawy zgodnie z zainteresowaniami dzieci z wykorzystaniem sprzętu, pomocy i akcesoriów.

 
   08:45 – 09:00 Poranne ćwiczenia gimnastyczne, integracyjne zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem.
   09:00 – 09:30 Programowe zajęcia dydaktyczne (sytuacje wychowawczo – edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju).
    09:30 – 10:00 Śniadanie – usprawnianie techniki samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych; przełamywanie animozji smakowych, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

Czynności porządkowe, mycie zębów.

   10:00 – 10:30 Programowe zajęcia dydaktyczne (sytuacje wychowawczo – edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju).
   10:30 – 12:15 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. W przypadku nieodpowiedniej  pogody – gry i zabawy w sali zabaw ruchowych.

   12:15 – 12:30 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

   12:30 – 13:00 Doskonalenie umiejętności samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania obiadu, prawidłowego posługiwania się sztućcami. Wspieranie samodzielnych działań dziecka.  
   13:00 – 13:30 Mycie zębów, relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub słuchanej z płyt CD.
   13:30 – 14:15 Zajęcia  indywidualne korekcyjno – kompensacyjne, wspomagające i stymulujące rozwój. Zabawy dowolne według zainteresowań i pomysłów dzieci oraz inspirowane przez nauczyciela integrujące grupę z wykorzystaniem aranżowanych kącików tematycznych.

W okresie wiosenno-letnim pobyt na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej. 

   14:15 – 14:30 Zabawa ruchowa, zabawy integracyjne i zabawy ze śpiewem.
   14:30 – 14:45 Przygotowanie do podwieczorku – wyrabianie nawyków i czynności higienicznych oraz kulturalnych związanych z samoobsługą i przygotowaniem do posiłku.
   14:45 – 15:00 Podwieczorek – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.
   15:00 – 17:30 17:00 – 17:30 wspólnie, dzieci z oddziałów I, II, III, IV

Zabawy swobodne dzieci według zainteresowań w sali (w okresie zimowym),
w ogrodzie przedszkolnym (w okresie wiosenno-jesiennym). Zajęcia indywidualne lub zespołowe wspomagające, kompensacyjne i stymulujące rozwój dzieci.Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, dostarczanie przykładów i angażowanie dzieci do rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych.Zajęcia dodatkowe organizowane zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci.

Przedszkole 196 "Kraina Misiów"

w Warszawie

00-743 Warszawa

ul. Nabielaka 18a

📞 (22) 841-44-75

COPYRIGHT © 2017 PRZEDSZKOLE NR 196 W WARSZAWIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Created and designed by  Logo