Kadra

Dyrektor

 

mgr Agnieszka Wojdal (nauczyciel dyplomowany)
p196@edu.um.warszawa.pl

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny – Wychowanie przedszkolne

MSCDN w Warszawie Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego

Uniwersytet Warszawski Studia Podyplomowe – Polityka i Zarządzanie Oświatą

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie Studia Podyplomowe

Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (kwalifikacje: pedagog terapeuta)

Oddział 1 Słoneczka

 

mgr Agnieszka Sosińska (nauczyciel mianowany)mgr Elwira Zawadzka (nauczyciel kontraktowy)
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoprzedszkolna (Uniwersytet Warszawski)Akademia Sztuk Pięknych.
Kierunek: rzeźba

Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny.

Studia podyplomowe: Edukacja początkowa i terapia pedagogiczna

 

Oddział 2 Krasnoludki

 

mgr Katarzyna Gołos (nauczyciel kontraktowy)mgr Monika Wielgolewska (nauczyciel stażysta)
Uniwersytet Warszawski – kierunek pedagogika

Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna oraz edukacja ustawiczna i andragogika

Studia licencjackie:
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Wydział Pedagogiczny
Kierunek – Praca socjalna

Studia Podyplomowe:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

Oddział 3 Muchomorki

 

mgr Jolanta Jabłońska (nauczyciel dyplomowany)mgr Aneta Waszkowska – Wojtaś (nauczyciel kontraktowy)
Studium Wychowania Przedszkolnego

Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny – Wychowanie przedszkolne

Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia „Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi” (kwalifikacje: pedagog terapeuta)

Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia w zakresie Polityki i Zarządzania Oświatą

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL

International Key English Test

Akademia Podlaska w Siedlcach
Wydział humanistyczny – kierunek Pedagogika
Specjalność – Kształcenie Zintegrowane z Edukacją Przedszkolną

Uniwersytet Warszawski
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja

Oddział 4 Misie

 

mgr Paulina Wojnarowska (nauczyciel kontraktowy)mgr Monika Wielgolewska (nauczyciel stażysta)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych

Kierunek: Edukacja przedszkolna i pedagogika rewalidacyjna

Studia licencjackie Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora Wydział Pedagogiczny Kierunek Praca socjalna Studia Podyplomowe – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
mgr Olga Nowaczewska (nauczyciel wspomagający)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kierunek: Pedagogika specjalna

Specjalność: Edukacja integracyjna i włączająca

 

LOGOPEDA

mgr Aleksandra Kozłowska (nauczyciel kontraktowy)

Uniwersytet Warszawski – Logopedia

Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki – Studium Logopedyczne

Dyżur w przedszkolu

poniedziałek 7:30 – 14:30

wtorek 10:30 – 17:30

środa 11.30 – 14.30

Logopeda pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy. We wrześniu i październiku każdego roku, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców prowadzi badania mowy u wszystkich dzieci. Następnie prowadzone są badania diagnostyczne dzieci zakwalifikowanych na terapię. Wszyscy rodzice są informowani o wynikach badań. Terapia dla dzieci prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Praca nad usprawnianiem mowy dziecka wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie.

 

Ponadto do zadań logopedy należy

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej (prowadzenie zajęć w poszczególnych oddziałach

upowszechnianie wiedzy logopedycznej w formie pogadanek dla rodziców, nauczycieli

organizowanie pomocy logopedycznej przy ścisłej współpracy z nauczycielami i psychologiem

PSYCHOLOG

mgr Dorota Gubera

Dyżur w przedszkolu

  środa 08.30 – 12.30

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna nr 8

ul. Kaspijska 16 A

tel. 22 642 69 20, fax. 22 435 95 85

 

Zadania psychologa w przedszkolu

diagnoza rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego dzieci na prośbę rodziców

sondażowe badanie gotowości szkolnej dzieci 5-letnich

rozpoznawanie możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci

prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju

pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w oddziałach

indywidualne konsultacje z rodzicami – porady, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z dzieckiem

upowszechnianie wiedzy psychologicznej – prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem

 

Pomocy udzielają również

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/8, tel. 22 841 14 23

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raszyńska 8/10, tel.22 822 71 68

Komitet Ochrony Praw dziecka w Warszawie, ul. Hoża 27, tel. 22 626 94 19 lub 22 626 94 21

Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia nr 1 Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Iwicka 19, tel.22 841 83 61

 

Personel pomocniczy

 

Obsługę finansowo-księgową placówki zapewnia Pani:
Grażyna Cybulska
kierownik administracyjno-gospodarczy

W prowadzeniu bieżącej dokumentacji placówki wspiera dyrektora Pani

Teresa Szot
sekretarka

Razem z nauczycielami w grupach pracują Panie, które dbają o czystość
i pomagają w codziennych trudach wychowania i nauczania naszych wychowanków

Michalina Łepkowska – pomoc nauczyciela Oddział I
Julianna Iwanicka – woźna Oddział I
Aneta Winiarek – woźna Oddział II
Ewa Grot – woźna Oddział III
Beata Kasperkiewicz – woźna Oddział IV

Smaczne posiłki dla dzieci przygotowują Panie

Grażyna Masiewicz – kucharka
Małgorzata Kosińska – pomoc kucharki

O porządek, sprawny sprzęt oraz o estetykę naszego ogrodu dbają

Bożena Lenicka – dozorczyni
Andrzej Dąbrowski – dozorca