Kadra

Dyrektor

 

mgr Agnieszka Wojdal (nauczyciel dyplomowany)
p196@edu.um.warszawa.pl

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Warszawski)

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego (Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Warszawski)

 studia podyplomowe: Terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie)

Oddział 1 Słoneczka

 

mgr Grażyna Karaś (nauczyciel mianowany)mgr Elwira Zawadzka (nauczyciel kontraktowy)
studia magisterskie: Technologia żywności (Akademia Rolniczo – Techniczna w Olsztynie)

studia podyplomowe: Edukacja początkowa i reedukacja (Uniwersytet Warszawski)

studia magisterskie: Rzeźba (Akademia Sztuk Pięknych)

studia podyplomowe: Edukacja początkowa i terapia pedagogiczna (Uniwersytet Warszawski)

First Certificate in English (B2)

kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

 

Oddział 2 Krasnoludki

 

mgr Grażyna Karaś (nauczyciel mianowany)mgr Elżbieta Podvorska – Kuriata (nauczyciel kontraktowy)
studia magisterskie: Technologia żywności (Akademia Rolniczo – Techniczna w Olsztynie)

studia podyplomowe: Edukacja początkowa i reedukacja (Uniwersytet Warszawski)

studia magisterskie: Edukacja początkowa z reedukacją (Uniwersytet Warszawski)

mgr Olga Nowaczewska – nauczyciel wspomagający
(nauczyciel kontraktowy)

studia magisterskie: Edukacja integracyjna i włączająca (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Oddział 3 Muchomorki

 

mgr Jolanta Jabłońska (nauczyciel dyplomowany)mgr Edyta Goljan (nauczyciel kontraktowy)
Studium Wychowania Przedszkolnego

studia magisterskie: Wychowanie przedszkolne (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi (Uniwersytet Warszawski)

studia podyplomowe: Polityka i Zarządzanie Oświatą (Uniwersytet Warszawski)

Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL

International Key English Test

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

studia licencjackie: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne  (Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna w Skierniewicach)

studia magisterskie: Wychowanie przedszkole (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)

Oddział 4 Misie

 

mgr Paulina Wojnarowska (nauczyciel kontraktowy)mgr  Renata Stachurska (nauczyciel stażysta)
studia magisterskie: Edukacja przedszkolna i pedagogika rewalidacyjna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)studia magisterskie: Pedagogika wczesnoszkolna  (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

studia podyplomowe: oligofrenopedagogika (Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie)

 

 

LOGOPEDA

mgr Aleksandra Kozłowska (nauczyciel kontraktowy)

studia magisterskie: Logopedia (Uniwersytet Warszawski)

Dyżur w przedszkolu

poniedziałek 08:00 – 13:30

wtorek 07:30 – 13:30

środa 11.30 – 17.30

Logopeda pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy. We wrześniu i październiku każdego roku, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców prowadzi badania mowy u wszystkich dzieci. Następnie prowadzone są badania diagnostyczne dzieci zakwalifikowanych na terapię. Wszyscy rodzice są informowani o wynikach badań. Terapia dla dzieci prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Praca nad usprawnianiem mowy dziecka wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie.

 

Ponadto do zadań logopedy należy

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej (prowadzenie zajęć w poszczególnych oddziałach

upowszechnianie wiedzy logopedycznej w formie pogadanek dla rodziców, nauczycieli

organizowanie pomocy logopedycznej przy ścisłej współpracy z nauczycielami i psychologiem

PSYCHOLOG

mgr Dorota Gubera

Dyżur w przedszkolu

  środa 08.30 – 12.30

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna nr 8

ul. Kaspijska 16 A

tel. 22 642 69 20, fax. 22 435 95 85

 

Zadania psychologa w przedszkolu

diagnoza rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego dzieci na prośbę rodziców

sondażowe badanie gotowości szkolnej dzieci 5-letnich

rozpoznawanie możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dzieci

prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju

pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w oddziałach

indywidualne konsultacje z rodzicami – porady, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z dzieckiem

upowszechnianie wiedzy psychologicznej – prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem

 

Pomocy udzielają również

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/8, tel. 22 841 14 23

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raszyńska 8/10, tel.22 822 71 68

Komitet Ochrony Praw dziecka w Warszawie, ul. Hoża 27, tel. 22 626 94 19 lub 22 626 94 21

Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia nr 1 Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Iwicka 19, tel.22 841 83 61

 

Personel pomocniczy

 

Obsługę finansowo-księgową placówki zapewnia Pani:
Grażyna Cybulska – kierownik gospodarczy

W prowadzeniu bieżącej dokumentacji placówki wspiera dyrektora Pani
Teresa Szot – sekretarka

Razem z nauczycielami w grupach pracują Panie, które dbają o czystość
i pomagają w codziennych trudach wychowania i nauczania naszych wychowanków

Michalina Łepkowska – pomoc nauczyciela (oddział I)
Julianna Iwanicka – woźna (oddział I)
Aneta Winiarek – woźna (oddział II)
Ewa Grot – woźna (oddział III)
Monika Kaszewiak – woźna (oddział IV)

Smaczne posiłki dla dzieci przygotowują Panie

Grażyna Masiewicz – kucharka
Małgorzata Kosińska – pomoc kucharki

O porządek, sprawny sprzęt oraz o estetykę naszego ogrodu dbają

Bożena Lenicka – dozorczyni
Andrzej Dąbrowski – dozorca