Idż do zawartości

Rekrutacja 2022/2023

Jak ułatwić dziecku start w “KRAINIE MISIÓW”…

Zapraszamy na zebranie Rodziców nowych przedszkolaków  w dniu 19 maja (czwartek) o godzinie 17:30.

Uwaga: Zebranie rodziców bez udziału dzieci.

Podczas spotkania będzie możliwość obejrzenia przedszkola oraz uzyskania dodatkowych informacji o funkcjonowaniu placówki.

W związku z tym, że w okresie 04.07 – 12.08.2022 przedszkole będzie zamknięte, spotkania adaptacyjne dla dzieci planowane są w sierpniu  – 24, 25, 26, 29, 30 i 31 sierpnia w godzinach 16:30 –17:30.

Podczas spotkań adaptacyjnych będziecie mogli Państwo poznać Panie nauczycielki, które od września będą opiekować się poszczególnymi grupami, a dzieci poznają nowych kolegów.

Jednocześnie zapraszamy do naszego przedszkola wszystkich nowych wychowanków wraz z opiekunem 01 czerwca (środa) o godz. 10.15 na SPORTOWY DZIEŃ Z RODZICAMI. 

Szczegóły dotyczące adaptacji  oraz „dnia sportu z rodzicami” omówimy na spotkaniu.

                                                                                  Serdecznie zapraszamy!

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

rozpocznie się 1 marca 2022r. (wtorek) i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa zasadami, kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

Zasady: https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-rekrutacji

Harmonogram: https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji1

Kryteria: https://edukacja.um.warszawa.pl/kryteria-rekrutacji

Dni otwarte: spotkanie informacyjne z możliwością obejrzenia przedszkola

PIERWSZY ETAP rekrutacji do przedszkoli – potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej dla dzieci już uczęszczających.

Rodzic/opiekun prawny potwierdza wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej

Termin: od 22 lutego 2022 r. od godz. 10.00 (wtorek) do 28 lutego do godz. 16.00 (poniedziałek)

Pisemną deklarację potwierdzenia woli należy składać w/w terminie w przedszkolu w wyznaczonym miejscu.

DRUGI ETAP – rekrutacja do przedszkola dla pozostałych kandydatów

Rodzic/opiekun prawny składa podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru

Termin: 1 marca od godz. 13.00 (wtorek) do 18 marca do godz. 16.00 (piątek)

Dokumenty rekrutacyjne można składać u dyrektora przedszkola lub w przypadku jego nieobecności w sekretariacie:

  • Poniedziałek w godz. 8.00 – 17.00
  • Wtorek w godz. 8.00 – 17.00
  • Środa w godz. 8.00 – 16.00
  • Czwartek w godz. 8.00 – 16.00
  • Piątek w godz. 8.00 – 16.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wybranych kryteriów –  rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji skany podpisanego elektronicznie wniosku i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria (podpisane profilem zaufanym)  lub składają w przedszkolu pierwszego wyboru wersję papierową wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów.

WAŻNE!

Prosimy o uważne zapoznanie się z ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji dziecka do przedszkola. Szczególną uwagę należy zwrócić na wybrane i zaznaczone kryteria oraz niezbędne dokumenty potwierdzające te kryteria m. in.: zaświadczenia, oświadczenia itp.

Na etapie weryfikacji złożonych wniosków komisja rekrutacyjna może wezwać rodziców do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Przedszkole 196 "Kraina Misiów"

w Warszawie

00-743 Warszawa

ul. Nabielaka 18a

📞 (22) 841-44-75

COPYRIGHT © 2017 PRZEDSZKOLE NR 196 W WARSZAWIE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Created and designed by