Dyplomy dla przedszkola:
 
2013

Listopad

Olimiada sportowa Oddział IV

Październik

Jesienne drzewo

Czerwiec

Maj

 • Za udział w XIII Przeglądzie Muzycznym Przedszkolaków 2013
 • W imieniu Fundacji „Dziecko i kultura” organizatora Akcji społecznej „Dzielę się książkami” , serdecznie dziękuję rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola 196 „Kraina Misiów” za włączenie się
  w Akcję i przekazanie książek podczas zbiórki na terenie przedszkola.

Kwiecień

 • Dla Nadii Błażejewicz za zajęcie I miejsca w VII Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Zaczarowane słowa”, wiersze Danuty Wawiłow
  i Natalii Usenko
 • Dla Przedszkola nr 196 za udział w VII Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Zaczarowane słowa”, wiersze Danuty Wawiłow
  i Natalii Usenko

Marzec

 • Podziękowania dla:
 • Katarzyny Kantarskiej
  Eweliny Boguckiej
  Jolanty Jabłońskiej
  Ewy Fabiszewskiej
  Natalii Kowalczyk
  Elżbiety Podvorskiej-Kuriaty
  Grażyny Karaś
  Anety Waszkowskiej-Wojtaś
  za przygotowanie wychowanka do VII Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Zaczarowane słowa – wiersze Danuty Wawiłow i Natalii Usenko”

 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Milanówku im. Zofii i Romana Witkowskich serdecznie dziękuje: Dyrekcji, Wychowawcom, Rodzicom oraz Wychowankom Przedszkola nr 196 „Kraina Misiów” za zorganizowanie
  i przeprowadzenie zbiórki darów na rzecz małych mieszkańców Schroniska
 • Serdecznie podziękowania i wyrazy uznania za ogromny wkład podczas ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” dla Przedszkola  nr 196. Akcja została przeprowadzona pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych